İvane Javakhishvili

İvane Javakhishvili

Prens Ivane Javakhishvili (Georgian: ივანე ჯავახიშვილი) (1876-1940)
Tifliste aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1899 yılında St. Petersburg Üniversitesi Doğu Araştırmaları (Şarkiyat) Fakültesinden mezun oldu. Ermeni ve Gürcü Filoloji doçenti oldu. 1901-1902 yıllarında Berlin Üniversitesinde misafir akademisyen oldu. Gürcü ve Kafkas tarihi üzerinde seçkin bir otorite olarak kendini gösterdi. Çok farklı alanlarda önemli çalışmalar yaptı.
1918 yılı başlarında Gürcü aydınların hayalini gerçekleştirerek ilk Gürcü Üniversitesinin kurulmasına vesile oldu. Tiflis Üniversitesinde profesörlük ve Gürcistan Tarihi bölüm başkanlığı yaptı. Gürcistan'ın eğitim hayatında önemli bir pozisyon üstlendi. Üniversitelerde çeşitli görevleri yürütmesinin ardından Gürcistan Devlet Müzesi Tarih Bölümü yöneticiliğini yaptı.